KAPSLINGAR I TERMOPLAST

Kapslingarna i termoplast är lätta, har en mycket hög slaghållfasthet. De är även lätta att rengöra, montera och bearbeta. Ensto-kapslingar som inte är av modulär typ har kapslingsklassen IP 66/67.