Uppsägning av försäljningsavtalet och ångerrätt.

Köparen har rätt att säga upp det avtalet som ingåtts i onlinebutiken och återlämna produkten inom 90 dagar. Ångerrätten gäller i 90 dagar från och med köparen har fysiskt mottagit produkten. 

Om köparen inte använder ångerformuläret begär vi följande information: 

- Beställnings- eller fakturanummer (om möjligt) 

- Beställningsdatum

- Köparens namn

- Produktens benämning

- Om så önskas, orsaken till returnering

Om köparen utnyttjar den 90-dagars ångerrätten är inte köparen skyldig till att nämna orsaken för returnering men Emikson OÜ uppskattar köparnas återkoppling som hjälper oss att förbättra våra produkter och tjänster. 

Köparen måste returnera produkten snarast och senast inom 90 dagar efter inlämning av ångerformuläret.

Emikson OÜ återbetalar alla kostnader inom 14 dagar efter produkten har returnerats.

Köparen bär alla kostnader för returnering av produkten.

Köparen kan testa produkten på samma sätt som det är tillåtet att testa produkten i en vanlig butik.

Köparen bär ansvaret för minskning av produktens kostnad vid testning av produkten. Köparen bör testa produkten försiktigt, öppna förpackningen utan att skada den, utan att ta bort etiketterna/ skyddsfilmen osv, inte använda produkten. I annat fall är köparen ansvarig för reducering av produktens kostnad. 

Den returnerade produkten måste vara komplett, förpackad i originalförpackning och oanvänd. 

Om produkten returneras med skadade dokument, bruksanvisning, förpackning och det är köparens fel, har Emikson OÜ rätt till att dra av det beloppet med vilket produktens kostnad har minskat från det beloppet som skulle återbetalas.

Alla återbetalningar sker på samma bankkonto som köparen gjorde sitt köp ifrån, om parterna inte kommer överens om en annan lösning.

Emikson OÜ utför inte återbetalningen för än hela produkten har returnerats.  

Köparen har inte rätt att returnera: 

- en produkt som inte är lämplig för returnering av hygieniska skäl;

en beställd och redan utförd tjänst; 

- en produkt som tillverkades enligt köparens specialbeställning. 

- en produkt som är blandad eller kombinerad med en annan produkt på ett sådant sätt att de inte längre kan separeras;

- en produkt som snabbt försämras.