Köpvillkor i onlinebutiken www.emikson.se

Allmänna villkor

Försäljningsvillkoren gäller alla parter som har ingått en försäljningstransaktion mellan Köparen och Emikson OÜ (vidare benämnd Försäljare) i onlinebutiken www.emikson.se

I tillägg till dessa Villkor, regleras rättsförhållanden mellan parterna enligt Republiken Estlands giltiga lagstiftning. 

Försäljaren förbehåller sig rätten att när som helst kunna ändra, korrigera eller komplettera Villkoren i enlighet med den upprättade lagstiftningen och kraven.   En auktoriserad användare kommer informeras om alla ändringar, korrigeringar eller kompletteringar genom att gå in på webbsidan www.emikson.se, och för att göra inköp i onlinebutiken kommer köparen behöva på nytt godkänna de ändrade Villkoren.

Priser

Priserna i onlinebutiken www.emikson.se gäller för betalningsperioden av fakturan.

Alla priser är i svenska kronor (SEK), inklusive moms (20 %).

I tillägg till det angivna priset tillkommer leveranspriset (med undantag för specialerbjudanden) som inräknas i din varukorg. 

Om priset på en produkt på www.emikson.se är felaktigt angiven och det meddelas till Köparen före eller efter beställningen, och Köparen inte hinner att ingå ett avtal till det nya priset, förbehåller sig Försäljaren rätten att avbryta ett sådant avtal och returnera kunden beloppet som betalats.

Varukorg och beställning

Gå in på sidan av den önskade valda produkten. Till höger, i kolumnen "Tillgänglighet", ser du mängden tillgängliga produkter. 

Välj antal och klicka knappen ”Köp”. 

Om du vill göra en beställning, klicka på ”Kassa”.

Fyll i den nödvändiga informationen.Välj ”Leveransmetod” och ”Betalningssätt”. 

Bekräfta att du har bekantat dig med reglerna och villkoren genom att kryssa i rutan ”Jag har läst igenom reglerna och villkoren och samtycker till dom”.

Kontrollera din beställning och tryck på ”Bekräfta order”.

Beställningsstatus

Alla kunder som har registrerat sig i onlinebutiken emikson.se kan se deras beställningsstatus och beställningshistorik. 

För att göra detta logga in på ditt konto och tryck på ”Orderhistorik”. 

På sidan ”Orderhistorik” kan du se beroende på din beställning följande statusar:   

”Avvaktar” - vi har mottagit din beställning och kommer behandla den inom det närmaste.

”Väntar på betalning” - vi har mottagit din beställning, men betalningen har inte mottagits än. 

Om du har valt ”Banköverföring” som betalningssätt, måste beställningen betalas inom 5 dagar, annars annulleras den automatiskt. 

”Behandlas” - vi behandlar din beställning.  Om produkten inte finns i lager, meddelar vi dig i kommentarfältet om den ungefärliga leveranstiden.  

”Beställning har avsänts” - Din beställning är skickad. Vi meddelar dig paketets spårningsnummer i kommentarfältet bredvid din beställning.

”Annullerad” - din beställning är annullerad.  Mer information i kommentarfältet bredvid din beställning.

”Missad betalning” - om du valde ”banköverföring” som betalningssätt vid beställningen och betalningen inte har kommit fram inom 5 dagar, annulleras beställningen per automatik. 

”Fel” - ett allvarligt tekniskt fel har hänt. 

Det händer ytterst sällan och då går det inte alltid att säga när problemet kommer åtgärdas. Då kan du göra beställningen senare eller beställa genom en annan butik.  Det inbetalda beloppet kommer returneras. 

Varje gång statusen ändras blir du informerad om detta per e-post. 

Leveransmetod.

Leveransen beror på paketvikten. Paketen skickas med kurir eller till en paketautomat / postkontor.

Beroende på destinationsland kommer paketet behållas minst 6 dagar från det första leveransförsöket eller ankomsten till paketautomaten / meddelande om avsändning. 

Mottagaren kan returnera paketet genom att använda paketkortet ”Parcel Return Connect” som tillhandahålls av avsändaren.  Beroende på leveransmetoden kan paketet returneras till avsändarorten eller paketterminalen. 

Betalningssätt

Banköverföring Efter beställningen har bekräftats får du en faktura skickad på din e-post.  Det är viktigt att du anger beställningsnumret som meddelande vid betalning. Beställningen behandlas endast efter betalningen har kommit in på vårt konto. Beställningen kan betalas med överföring inom 5 dagar från och med fakturan har mottagits. Beställningen annulleras ifall betalningen inte har utförts inom 5 dagar.

PayPal Express expressbetalningar Det är ett säkert och snabbt betalningssätt genom PayPal. 

Var noga när du fyller i uppgifterna vid beställning eftersom korrekta uppgifter hjälper oss att leverera dina produkter snabbt och bekvämt.

Försäljningsavtalet ingås efter 100% av beställningens belopp har kommit in på Försäljarens konto. 

Garantivillkor

Produkterna i onlinebutiken kommer med en garanti. För mer information se på produktens garanti.

Huruvida produkten har eller inte har en giltig garanti, påverkar det varken den 90-dagars ångerrätten eller rätten till klagomål inom 2 år. 

Tillverkarens garanti omfattar både defekter i materialet och fel i tillverkningsprocessen.  

Garantin omfattar inte skador och fel användning. 

För att åberopa garantin behöver du skicka en kopia på köpfakturan, en beskrivning om defekten eller skadan och dina kontaktuppgifter på e-post adressen: info@emikson.ee

Vi tar kontakt med dig inom 2-3 arbetsdagar efter vi har mottagit åberopandet. 

Vi utför en noggrann expertis av produktens defekter.  Om expertisen bekräftar defekt i materialet eller att defekten orsakats av fel i produktens tillverkningsprocess, ersätts kunden antingen produkten eller blir kompenserad. 

Försäljaren har rätt att fakturera kunden transportkostnaderna av defekta (skadade) varor, kostnaderna för en oberoende expertis och tillhörande transportkostnader.

Ansvar och force-majeure

Försäljaren är ansvarig gentemot Köparen och Köparen är ansvarig gentemot Försäljaren för skador som vallats till den andra parten genom brott mot dessa villkor i fall och belopp fastställda i lagstiftningen i Republiken Estland.

Försäljaren ansvarar inte för skador och förseningar vid leverans av produkter om skadan eller förseningen är orsakad av omständigheter som Försäljaren inte kunde påverka, inte förutsåg och inte kunde förutse (force majeure).

Andra villkor

All information om Köparen som samlats in genom besök och beställningar är konfidentiell.  Köparen har rätt till att begära radering av uppgifter som avser Köparen från Försäljarens databas.   

I frågor som inte berörs i dessa villkor utgår man från den giltiga lagstiftningen i Republiken Estland.

Tvister som uppstår mellan Köparen och Försäljaren i samband med beställning och inköp av produkter via onlinebutiken www.emikson.ee löses genom förhandlingar. Om en överenskommelse inte uppnås har Köparen rätt att vända sig till Konsumentverket eller Tallinns stadsdomstol för att skydda sina rättigheter. Tvistlösningen sker enligt Republiken Estlands lagstiftning.

Uppsägning av försäljningsavtalet och ångerrätt.

Köparen har rätt att säga upp det avtalet som ingåtts i onlinebutiken och återlämna produkten inom 90 dagar. Ångerrätten gäller i 90 dagar från och med köparen har fysiskt mottagit produkten. 

Om köparen inte använder ångerformuläret begär vi följande information: 

- Beställnings- eller fakturanummer (om möjligt) 

- Beställningsdatum

- Köparens namn

- Produktens benämning

- Om så önskas, orsaken till returnering

Om köparen utnyttjar den 90-dagars ångerrätten är inte köparen skyldig till att nämna orsaken för returnering men Emikson OÜ uppskattar köparnas återkoppling som hjälper oss att förbättra våra produkter och tjänster. 

Köparen måste returnera produkten snarast och senast inom 90 dagar efter inlämning av ångerformuläret.

Emikson OÜ återbetalar alla kostnader inom 14 dagar efter produkten har returnerats.

Köparen bär alla kostnader för returnering av produkten.

Köparen kan testa produkten på samma sätt som det är tillåtet att testa produkten i en vanlig butik.

Köparen bär ansvaret för minskning av produktens kostnad vid testning av produkten. Köparen bör testa produkten försiktigt, öppna förpackningen utan att skada den, utan att ta bort etiketterna/ skyddsfilmen osv, inte använda produkten. I annat fall är köparen ansvarig för reducering av produktens kostnad. 

Den returnerade produkten måste vara komplett, förpackad i originalförpackning och oanvänd. 

Om produkten returneras med skadade dokument, bruksanvisning, förpackning och det är köparens fel, har Emikson OÜ rätt till att dra av det beloppet med vilket produktens kostnad har minskat från det beloppet som skulle återbetalas.

Alla återbetalningar sker på samma bankkonto som köparen gjorde sitt köp ifrån, om parterna inte kommer överens om en annan lösning.

Emikson OÜ utför inte återbetalningen för än hela produkten har returnerats.  

Köparen har inte rätt att returnera: 

- en produkt som inte är lämplig för returnering av hygieniska skäl;

en beställd och redan utförd tjänst; 

- en produkt som tillverkades enligt köparens specialbeställning. 

- en produkt som är blandad eller kombinerad med en annan produkt på ett sådant sätt att de inte längre kan separeras;

- en produkt som snabbt försämras. 

Certifikation

Alla produkter är CE certifierade. Dock måste köparen ta hänsyn till de särskilda kraven i nationella bestämmelser.